Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2024 16:21:15

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Normatives municipals
Normatives en elaboració

Normatives municipals - Normatives en elaboració

Formulari principal

Reglament del Consell Educatiu de Ciutat

Nou Reglament que regula el funcionament del nou Consell Educatiu de Ciutat, un òrgan consultiu i sectorial de participació, deliberació i debat de les entitats, centres educatius i la ciutadania. 

La normativa s’ha desenvolupat en base al procés participatiu impulsar per crear aquets nou Consell d’Educació, on més de 30 persones representants dels diferents àmbits de l’educació i el lleure a Sant Feliu de Llobregat van establir les prioritats del Consell i van treballar al llarg de diferents sessions en la definició del nou Reglament i el seu pla de treball.

Òrgan responsable:

Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials. Departament d’Educació i Infància

Problemes que es pretenen solucionar

El nou Reglament de participació ciutadana i col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, vigent des del 2018, planteja en els articles 28 i 29, els mecanismes de creació, regulació i definició de tots els consells sectorials de la ciutat. Davant la creació d’aquest nou Consell, cal regular-ne el seu funcionament i definir els seus instruments d’acció.

Objectius de la norma

Regular el funcionament del Consell Educatiu de Ciutat i definir els seus instruments d’acció. Donar compliment al Pla d’Actuació Municipal, en concret l’Objectiu 6.4.1 d’Impulsar processos i instruments de participació ciutadana, i en concret de revisar els consells de participació ciutadana i elaborar protocols interns de funcionament. L’objectiu és definir i acotar el funcionament d’aquest nou Consell. També té com a objectiu regular la seva naturalesa jurídica, el seu objecte d’actuació, els objectius, els drets i deures de les persones membres del Consell, l’Organització i composició, etc.

Normativa que desenvolupa

  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Reglament de participació ciutadana i col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Proposta de membres de la comissió d'estudi

  • Regidora d’Educació, Mireia Aldana. Presidenta
  • Regidora de Participació Ciutadana, Lídia Muñoz
  • Cap del Departament d’Educació, Maria Rascon
  • Cap del Departament Govern Obert, Ascen Moro
  • Tècnica del Departament d’Educació, Miriam Paz
  • Tècnica d’Igualtat, Alba García
  • Assessoria Jurídica, Natalia Martinez
  • Tècnica de Participació Ciutadana, Berta Cendrós. Secretaria

Calendari d'elaboració

Fins al 30 de gener de 2022 es podran rebre aportacions a través del correu participacio@santfeliu.cat.

Aprovació inicial en sessió Plenària i posterior període d’al·legacions.

Salta a la part superior