Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/06/2024 11:49:20

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Directori de Serveis
Gent gran

Directori de Serveis - Gent gran

Dades informatives

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)

Des del SAGGID es gestionen els serveis d’atenció domiciliària de la ciutat i s’atenen totes les persones que estan reconegudes com a dependents. Inclou els serveis següents:

Servei d'Atenció a les Persones amb Dependència

Un equip format per professionals del treball social coneix i valora les situacions de les persones que han estat reconegudes com a dependents segons el que estableix la Llei de la dependència i estableix i fa seguiment del Pla Individual d'Atenció adequat per a cada persona.

Serveis d'Atenció a la Persona al Domicili

Aquest servei consisteix en un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal.

L'accés al servei es fa prèvia valoració dels professionals dels Equips Bàsics d'Atenció Social Bàsica de l'Ajuntament, que en cada cas, tindran en compte el grau de dependència, la situació econòmica i el suport familiar de la persona sol·licitant.

Servei d'alarma telefònica (SAT)

El servei de telealarma consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària, connectat mitjançant línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència. També es dona un penjoll que permet moure's lliurement per casa, i fins i tot dutxar-se, amb la seguretat de poder contactar amb la central des de qualsevol lloc de la casa.

Es tracta d'un servei d'atenció domiciliària centrat en la persona que permet millorar la qualitat de vida, l'autonomia i la seguretat d'aquesta i de la seva família.

Per poder gaudir d'aquest servei és imprescindible que el domicili disposi de xarxa elèctrica i amb xarxa telefònica fixa.

Servei de menjador social

Proporcionar un àpat a les persones majors de 65 anys i que presenten dificultats per atendre les seves necessitats bàsiques d'alimentació.

Les persones usuàries gaudeixen d'una alimentació adequada i, alhora, d'un espai que els permet fomentar les relacions socials.

Inscripcions / Sol·licitud del servei:

Els serveis estan adreçats al col·lectiu de gent gran i persones amb dependència i cal sol·licitar-los demanant cita prèvia de forma presencial o telefònicament a:

Salta a la part superior