Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2024 16:05:05

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Alteracions cadastrals

És la tramitació necessària per declarar a la Direcció General del Cadastre (Ministeri d’Hisenda) les alteracions cadastrals de béns immobles i parcel·les del municipi i de la resta de l'Estat.
Tipus d'alteracions cadastrals:

 • Modificació o actualització de la titularitat, dels percentatges de titularitat o tipus de propietat.
 • Nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació.
 • Constitució del règim de Divisió Horitzontal.
 • Agregació o segregació d’immobles o parcel·les.
 • Canvi ús o de cultiu.
 • Enderroc o demolició.

Per a més informació consultar a la Direcció General del Cadastre que és l’organisme competent de tramitar i resoldre els expedients cadastrals resultants.

Com es fa?

Electrònicament mitjançant la Seu Electrònica del Cadastre. Per a les persones jurídiques és obligatori tramitar-lo per internet. La persona tramitadora s’ha d’identificar mitjançat certificat digital o DNI electrònic.

Presencialment es pot fer al Punt d’Informació Cadastral l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per la qual cosa cal sol·licitar cita prèvia amb el Punt d'Informació Cadastral on es facilitarà suport tècnic per a registrar la sol·licitud i la documentació adreçada a la Direcció General del Cadastre.

Qui ho pot demanar?

 • Persones titulars dels béns immobles objecte de l’alteració cadastral.
 • Persones representans autoritzades mitjançant el Model cadastral de representació normalitzat
 • Persones representants legals, adjuntant la documentació de representació corresponent.

Documentació que cal

Per a cada tipus d’alteració cadastral, es requereix annexar la següent documentació:

 • Modificació de la titularitat 
  • Document que acrediti l’alteració i les quotes de participació: escriptura, contracte, sentència, etc. 
  • Si es constitueix un dret de superfície o concessió administrativa sobre un part del bé: 
   • Representació gràfica georreferenciada sobre cartografia cadastral de les parcel·les resultants. 
   • Plànol de planta dels locals o elements afectats si n’hi ha. 
 • Obres 
  • Escriptura d’obra nova si existeix. 
  • Certificat final d’obra o document que acrediti la data de final d’obra. 
  • Fotografies. 
  • Plànol d’emplaçament sobre cartografia cadastral. 
  • Plànols de cada planta i quadre de superfícies. 
  • Documentació acreditativa del cost d’execució material i memòria de materials i qualitats 
  • g. En cas d’edificis de protecció pública o rehabilitació protegida: cèdul·la de qualificació definitiva. 
 • Demolició o enderroc 
  • Document acreditatiu de l’alteració amb data de d’enderroc 
  • Si és parcial: plànol d’emplaçament de la construcció que subsisteix. 
 • Segregació, divisió, agregació i agrupació d’immobles que afecten a parcel·les 
  • Document que acrediti l’alteració 
  • Representació gràfica de les parcel·les resultants sobre cartografia cadastral. 
 • Segregació, divisió, agregació i agrupació de locals o parts d’una edificació 
  • Document acreditatiu de l’alteració amb quotes de participació si escau 
  • Plànol o croquis de l’estat anterior i resultant. 
 • Divisió horitzontal 
  • Certificació o nota simple o títol constitutiu del règim de divisió horitzontal
  • Plànols de cada planta conforme a la divisió horitzontal 
 • Canvi de classe de cultiu 
  • Document acreditatiu de l’alteració i de la data 
  • Si només afecta a una part de la parcel·la: plànols acotat de la situació resultant. 
 • Canvi d’ús o destí 
  • Document acreditatiu de l’alteració amb la data 
  • Si afecta a una part de l’edificació: plànol de la situació resultant.   
Tramitació en línia
Salta a la part superior