Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2024 17:23:09

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Assabentat d'obres mínimes

És posar en coneixement de l’Ajuntament de Sant Feliu la realització de qualsevol de les obres que es detallen a continuació, sempre i quan es compleixin els següents requisits:

 • Que NO es realitzin en zones comunitàries.
 • Que NO afecti elements estructurals (parets mestres, alguna columna...)
 • Que la finca NO tingui cap tipus de catalogació específica (element catalogat). En aquest cas cal sol·licitar una autorització o llicència. Es pot consultar si existeix catalogació en aquest enllaç.
 • Que es realitzin en habitatges o locals.
 • Que NO comportin l’ocupació d’espai públic.
 • Que el pressupost de l’execució material de l’obra a realitzar sigui igual o inferior a 6.000 euros.

Obres subjectes al règim d’assabentat d’obres mínimes:

 • Obres de millora de cuines, lavabos o safareigs, que no suposin alteracions en la distribució interior de l’habitatge o local ni canvis d’instal•lacions generals o usos de les estances originals.
 • Arrebossar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors.
 • Reparar  o substituir el paviment superficial del terra o graonada., sempre que no superi  50 m2, sense afectar forjats o lloses.
 • Enrajolar parets interiors
 • Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telèfon, calefacció). Sempre que no suposin alteracions substancials dels serveis.
 • Col·locar o reparar el cel ras, mantenint alçària útil mínima de 2,50 m.
 • Formació o modificació d’aparadors dins del forat arquitectònic i taulells en locals comercials (no barres de Bars ni Restaurants) sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana.
 • Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior de les finques, sempre que no comporti la destrucció de jardins ja existents, modificació topogràfica del terreny ni tala d’arbres.
 • Reparar o substituir baixants d’aigües pluvials que no siguin d’amiant, i quan no calgui bastida de més de 2 metres d’alçada, excepte façana principal i sense ocupar la via pública.
 • Canviar portes, finestres o persianes a façana sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana (tipus i color).
 • Col·locar reixes, segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.
 • Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats, de superfície inferior a 50 m2.
 • Col·locar tendals d’acord amb els articles 21 i 22 de l’ordenança municipal general i el que estigui determinat en els estatuts de la comunitat de propietaris l (s’exclouen els tendals de locals a plantes baixes que donen a la via pública).

S’exclouen les obres no especificades en aquest apartat.

Com es fa?

 • En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.
 • Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • Per correu postal, enviant l'imprès de sol·licitud signat amb la documentació adjunta que calgui a l'Oficina. d'Atenció Ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Persones jurídiques o físiques majors d'edat, no necessàriament ha de ser propietària de l'immoble, o persona representant.

Quan es pot fer?

S'ha de tramitar abans de començar l'obra.

Documentació que cal

Aquest tràmit no requereix adjuntar cap documentació obligatòria.

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Disponible actualmentAssabentat d'obres mínimestramitar
Salta a la part superior