Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2024 17:12:28

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Al·legacions i recursos contra denúncies o sancions en matèria de trànsit

Aquest tràmit permet manifestar la disconformitat contra una sanció o denúncia imposada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en matèria de trànsit, mitjançant la presentació d'un escrit i aportant els documents justificatius que calguin.

 • Si el tràmit es realitza durant els primers quinze dies següents a l’endemà de la notificació de la denúncia es considera al·legacions.
 • Si ja s’ha rebut la notificació de la imposició de la sanció (s’hagin fet o no al·legacions) o s’ha pagat voluntàriament la multa, es considera un recurs de reposició.

Com es fa?

 • En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.
 • Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • Per correu postal, enviant l'imprès de sol·licitud signat amb la documentació adjunta que calgui a l'Oficina. d'Atenció Ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona jurídica (a través del seu representant) o física, a qui li hagi estat formulada una denúncia o se li hagi imposat una sanció.

Identificació del conductor o de la conductora:

En cas que la persona denunciada no sigui la que ha comès la infracció, o si la titularitat del vehicle correspon a una empresa, és preceptiu facilitar les dades identificatives (nom, cognoms, DNI i domicili) de la persona que conduïa en el moment de produir-se la infracció de trànsit.

Quan es pot fer?

 • Les al·legacions en el termini de quinze dies des de l’endemà de la notificació de la denúncia
 • El recurs de reposició en el termini d’un mes des de la notificació de la desestimació de les al·legacions, de la imposició de la sanció o de l’abonament voluntari de la multa amb bonificació.

Documentació que cal

Per a les al·legacions:

 • Imprès de sol·licitud (només en el cas de la tramitació presencial).
 • Fotocòpia de la denúncia.
 • Tota aquella documentació que la persona sol·licitant consideri oportuna com aportació de proves que l’eximeixen de responsabilitat.

Per al recurs:

 • Imprès de sol·licitud (només en la tramitació presencial).
 • Còpia de la notificació de la sanció efectuada per l’Organisme de Gestió Tributària.
 • Tota aquella documentació que la persona sol·licitant consideri oportuna com aportació de proves que l’eximeixen de responsabilitat.
Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Disponible actualmentAl·legacions contra denúncies en matèria de trànsitAmb autenticaciótramitar
Disponible actualmentRecursos contra sancions en matèria de trànsitAmb autenticaciótramitar
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Llocs on es pot realitzar presencialment
Salta a la part superior