Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/04/2024 00:42:00

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Comunicació

Actualització de mesures per l'estat d'emergència per sequera

09/02/2024
Lectures: 1554
Actualització de mesures per l'estat d'emergència per sequera

L'Ajuntament ha publicat un ban municipal en què s'expliciten les mesures que entren en vigor per l'estat d'emergència I del Pla d'Emergències en Situacions de Sequera aprovat pel Ple i amb la inclusió de mesures locals. Aquestes inclouen:

  1. Prohibició del reg dels camps de futbol
  2. Prohibició de l'ús de les dutxes dels esports de competició, de dilluns a divendres.

 

D'altra banda, les mesures generals contemplen:

VOLUM MÀXIM D'AIGUA PER HABITANT I DIA

  • Els volums lliurats per a abastament de població no superaran una dotació màxima equivalent de 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

REG DE JARDINS I ZONES VERDES

Resta prohibit l'ús de l'aigua per a reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, amb les excepcions següents:

Excepció 1. Reg públic de supervivència d'arbrat i jardins botànics en les condicions següents:

1. Que es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a abastament domiciliari.

2. Que es realitzi amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, preferentment en hores de baixa insolació.

3. Que s'indiqui l'origen de l'aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d'aigua no potable.

Excepció 2. Reg de camps esportius de gespa natural (o altres superfícies que requereixin reg) per la pràctica de l'esport federat, en les condicions següents:

1. Que es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a abastament domiciliari.

2. Que, mitjançant l'aplicació de les mesures d'estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s'aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reg.

FONTS ORNAMENTALS, LLACS ARTIFICIALS I ALTRES ELEMENTS D'ÚS ESTÈTIC DE L'AIGUA

Prohibit l'ompliment total o parcial.

Excepció: Basses que serveixen de refugi a fauna en perill d'extinció i fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d'aigua, en les condicions següents:

1. Mínima quantitat d'aigua indispensable.

2. Aigua procedent de la regeneració o del freàtic, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.

NETEJA DE CARRERS, CLAVEGUERAM, PAVIMENTS, FAÇANES D'EDIFICIS I SIMILARS

Prohibida la neteja amb aigua potable, ja siguin públics o particulars. Únicament pot emprar-se aigua no potable quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari, en ambdós casos cal assenyalar clarament que es tracta d'aigua no potable.

Excepció 1: Es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Excepció 2: Es permet si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc per la seguretat viària, en les condicions següents:

1. Mínima quantitat d'aigua indispensable.

PISCINES

Prohibit l'ompliment total o parcial de tot tipus de piscines.

Excepció 1. Reompliment parcial de les piscines cobertes inscrites al cens d'equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que compleixin les condicions següents:

1. Sistema de recirculació de l'aigua.

2. Que es realitzi amb la mínima quantitat d'aigua indispensable per garantir la qualitat sanitària de l'aigua

3. Que, mitjançant l'aplicació de mesures d'estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s'aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reompliment de la piscina.

Excepció 2. Reompliment parcial de les piscines descobertes d'ús durant tot l'any per a la pràctica esportiva federada. Sempre que compleixin, a més de les condicions corresponents a l'Excepció 1, les condicions següents:

1. Tancament de totes les dutxes.

Excepció 3. Ompliment i reompliment de les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals, residències, centres d'educació especial i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

Excepció 4. Ompliment i reompliment de les piscines destinades al bany de persones que disposin d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

Excepció 5. L'ompliment total o parcial de les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament ni sanejament.

NETEJA DE VEHICLES

Prohibida la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.

GRANGES

Quantitats mínimes necessàries d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable per abeurament i neteja dels animals. Quantitats mínimes necessàries d'aigua per neteja del recinte, complint les següents condicions:

1. Només les quantitats d'aigua imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en el cas que no disposi d'una font alternativa.

2. Neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS A L'AIRE

Prohibit l'ús d'aigua.

LIMITACIÓ GLOBAL DE CONSUMS DE XARXA

Percentatges de reducció per a cada tipus d'ús i escenari de gestió respecte el consum en normalitat. Reg agrícola: 80%. Usos ramaders: 50%. Usos industrials: 25%. Usos recreatius que impliquin el reg: Prohibit. Altres usos recreatius: 25%.

L'Ajuntament vol agrair per endavant a la ciutadania de Sant Feliu el seu compromís amb el consum responsable d'aigua. És fonamental la col·laboració de tothom, incloent-hi comerços, indústries i serveis municipals, per afrontar aquesta situació amb responsabilitat i solidaritat. S'encoratja a tothom a seguir les recomanacions d'estalvi i a adaptar-se a les mesures establertes, essencials per a la preservació dels recursos naturals i la mitigació del canvi climàtic.

 

 

 

Documents relacionats:
Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar
Salta a la part superior