Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2024 17:35:09

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Planejament urbanístic
Planejament vigent

Suspensió dels tràmits de llicències urbanístiques de canvi d'ús o de reforma i canvi d'ús per a la transformació de locals d'oficines, industrials, comercials o d'altre tipus en habitatge o residencial al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat

09/05/2024
Lectures: 240
Suspensió dels tràmits de llicències urbanístiques de canvi d'ús o de reforma i canvi d'ús per a la transformació de locals d'oficines, industrials, comercials o d'altre tipus en habitatge o residencial al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 25 d'abril de 2024, ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i de tots els actes relacionats amb l'atorgament de llicències urbanístiques de canvi d'ús i de reforma i canvi d'ús per a la transformació de locals amb usos diferents de l'habitatge en ús residencial o d'habitatge (definits en els articles 276 i 277 de les NN.UU. del PGM), amb la finalitat d'estudiar la redacció de l'instrument o instruments de planejament adient (Modificació puntual del PGM o Modificació puntual de les NN.UU. del PGM), per a regular les condicions urbanístiques d'aquestes transformacions d'ús en tot l'àmbit del municipi de Sant Feliu de Llobregat d'acord amb les determinacions de l'informe - Memòria dels arquitectes municipals de data 16/04/2024 que consta a l'expedient.

Salta a la part superior