Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
05/12/2023 13:37:57

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Relació de les principals mesures d'ajut per a les persones treballadores autònomes i PIMES durant la crisi de la COVID-19 (actualització)

06/04/2020
Lectures: 3711
Relació de les principals mesures d'ajut per a les persones treballadores autònomes i PIMES durant la crisi de la COVID-19 (actualització)

INFORMACIÓ ACTUALITZADA 26/06/2020

(Novetat 26.06.2020) Nova línia d'ajuts a empreses i professionals del sector turístic afectades per la COVID-19 

 • Ajut de la Generalitat de Catalunya de fins a 10.000 ? que es pot sol·licitar fins el 27 de juliol o fins exhaurir pressupost.

(Novetat 19.06.2020) L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha obert el període per a sol·licitar les següents subvencions:

 • Foment de l'empresa (Ajuts a les persones emprenedores que s'estableixin com autònomes i a les persones treballadores autònomes que reprenen la seva activitat després de  suspendre-la amb motiu de la COVID-19)

 • Foment de l'ocupació (ajuts a empreses de fins a 50 persones treballadores per la contractació indefinida de persones aturades). 

El termini de sol·licitud finalitza el 15 de novembre de 2020 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible. Ampliació d'informació d'aquests 2 ajuts.

(Novetat 15/06/2020) Ingrés mínim vital:

 • Nova prestació per a famílies en situació de vulnerabilitat (també es pot sol·licitar si teniu un negoci afectat per la COVID-19).

Ampliació d'informació sobre aquest ajut.

(Novetat 12/06/2020) Ajuts pel manteniment dels llocs de treball per a micro i petites empreses industrials:

 • Ajut de la Generalitat de Catalunya dirigit a mirco i petites empreses industrials i de serveis a la producció de fins a 1.500 ? per cada lloc de treball indefinit que l'empresa beneficiària mantingui, almenys, fins al 31 de desembre de 2020 (amb uns límits segons volum de persones treballadores, en tot cas, el llindar màxim és de 60.000 ?). Termini de sol·licitud fins l'1 de juliol.

Ampliació d'informació d'aquest ajut

(Novetat 09/06/2020) Nous ajuts pel sector cultural:

 • Conjunt de noves mesures que se sumen a les anteriors: Subsidi extraordinari per artistes, préstecs per a la liquiditat de les empreses culturals, nova línia de subvencions a: galeries d'art, organització de festivals, espectacles culturals, etc.

Ampliació d'informació d'aquesta relació d'ajuts

(Novetat 09/06/2020) Mesures urgents econòmiques, culturals i socials:

 • Paquet de mesures com: una prestació extraordinària per a subministraments bàsics (per a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisuals), un ajut per a les famílies per despeses en lleure educatiu, ajuts per a les empreses i entitats del lleure educatiu, així com ajuts per la contractació de joves en pràctiques en el sector del lleure educatiu. 

Ampliació d'informació d'aquest paquet de mesures

Mesures exclusives per a autònoms i autònomes:

Ampliació d'informació per a autònoms i autònomes

(Novetat 30/04/2020) Mesures per incentivar el comerç, els serveis, l'artesania i la moda.

Ampliació d'informació de les subvencions en l'àmbit del comerç, serveis, artesania i moda 

Mesures complementàries per al comerç internacional

 • Ajuts a les despeses per cancel·lacions d'activitats i esdeveniments del comerç internacional. L'Institut de Comerç Exterior (ICEX) pagarà ajudes per les activitats de promoció de comerç internacional, quan aquestes siguin cancel·lades, greument afectades o ajornades per l'organitzador com a conseqüència de l'COVID19. Així com, a les empreses que anessin a participar en els esdeveniments internacionals organitzats a través de les entitats col·laboradores d'ICEX i en les mateixes entitats col·laboradores.

Ampliació d'informació sobre els ajuts pel comerç internacional.

Mesures complementàries per a projectes d' I+D:

 • Ajuts parcialment reembolsables per projectes d' I+D. El Consell d'Administració de CDTI, concedeix ajuts per donar suport al manteniment d'activitats d'alt valor afegit i la creació de capacitats per a la reactivació de l'economia, així com per donar suport a actuacions davant de l'COVID-19. Poden rebre les ajuts les PIMES i empreses de mitjana capitalització.

Ampliació d'informació sobre aquesta mesura per a projectes I+D. 

(Novetat 28/04/2020) Mesures complementàries per les aportacions empresarials de cotitzacions a la Seguretat Social

 • Moratòria del pagament de les aportacions empresarials de cotitzacions a la Seguretat Social per a 12 sectors econòmics. Podran sol·licitar la suspensió dels pagaments durant 6 mesos, les empreses, per a les aportacions empresarials i per conceptes de recaptació conjunta i els treballadors autònoms, per a les seves quotes.
 • Les persones treballadores autònomes i empreses l'activitat de les quals no es trobi entre les indicades, tenen la possibilitat de sol·licitar un ajornament de les cotitzacions socials amb un tipus d'interès del 0,5%, (7 vegades inferior a l'habitual per als pagaments que havien de realitzar en els mesos d'abril, maig i juny).

Ampliació d'informació sobre la moratòria del pagament de les aportacions empresarials de cotitzacions a la Seguretat Social.

Mesures complementàries pel lloguer de l'habitatge habitual

(Novetat 21/04/2020) Mesures complementàries pel lloguer del local de negocis

 • Situació 1: Quan el local és propietat de grans tenidors o empreses públiques, s'estableix un mecanisme per a la renegociació i ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci.
 • Situació 2: En el cas que el propietari sigui un petit particular (no un gran tenidor d'immobles ni una empresa pública), es facilita l'ús de la fiança com a mecanisme de pagament, la qual s'haurà de reposar en el termini d'1 any.

Ampliació d'informació sobre el lloguer dels locals d'empreses.

Mesures complementàries per les despeses dels subministraments:

 • Aigua: bonificació cànon de l'aigua, congelació de factures i plans personalitzats de finançament.
 • Electricitat: Flexibilització dels contractes de subministrament d'electricitat i un bo social elèctric que comporta un descompte en la factura.
 • Gas: Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural.
 • Gestió de residus: bonificació cànon dels residus industrials i de la construcció, en les taxes de l'ARC i devolució de fiances.

Mesures laborals:

 • (Actualització 13/05/2020) Si teniu personal a càrrec, acolliment a ERTO (Expedient de regulació temporal de l'ocupació).
 • Possibilitat de sol·licitar una moratòria de cotitzacions de seguretat social.
 • Bonificacions de quotes a la Seguretat Social (sectors de turisme, comerç i hostaleria): Els contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística podran aplicar una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la SS per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquestes persones  treballadores.  
 • Facilitats per a la contractació del sector agrari (fins el 08/05/2020).

Finançament:

 • Línia de crèdit i aval del govern central
 • Línia de crèdit i aval "Avalis Liquiditat" de la Generalitat de Catalunya (ICF i Avalis)
 • Augment del límit d'endeutament de l'ICO
 • Ajornament del reemborsament de préstecs
 • Cobertura asseguradora de la internacionalització
 • Microcrèdits públics, sense comissions ni interessos pel pagament del lloguer de l'habitatge habitual per les i els autònoms/es 

Ampliació d'informació sobre finançament.

Tributs:

 • Ajornament deutes tributaris (amb l'Estat)
 • Moratòria dels tributs de la Generalitat.
 • Ajornament del pagament de taxes, preus públics i d'impostos municipals com ara l'impost de vehicles, l'IBI, la taxa de residus, guals, etc. (sense interessos de demora).
 • Compensació de la taxa pública d'ocupació de via pública del mercat setmanal i devolució de les taxes d'ocupació de via pública vinculades a l'activitat econòmica (terrasses) o el descompte corresponent a les que encara no han estat abonades. 
 • Compensació de les quotes pels serveis municipals no prestats durant l'estat d'alarma. 

Ampliació d'informació sobre tributs.

Altres:


Ajuts esgotats i mesures que ja no estan vigents (per si necessiteu consultar la font d'informació):


Per a dubtes o consultes sobre aquestes mesures, podeu contactar-nos al correu electrònic oise@santfeliu.cat

Documents relacionats:
Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar
Salta a la part superior