Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

L'Observatori - Dades, indicadors, seguiment de plans estratègics i projectes

Observatori de la ciutat

Dades i indicadors descriptius relacionats amb l'estat de la ciutat i els seus habitants

Seguiment de projectes i plans transversals

Sistema d'indicadors pel monitoratge del progrés cap als objectius assumits en la planificació estratègica de ciutat

Agenda 20302015-2030
Agenda Urbana2022-2030
Seguiment de projectes i plans sectorials

Sistema d'indicadors pel monitoratge del progrés cap als objectius assumits en la planificació estratègica sectorial

Transparència i Retiment de Comptes

Dades i indicadors vinculats al retiment de comptes i transparència sobre l'activitat municipal